A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: torn

Number of occurrences in corpus: 16

Genesis A 58b lle, / torhte tīre, || and his torn ġe·wræc / on ġe·sacum swī
Genesis A 979b ber sċēawian. || Þæt wæs torn were / hefiġ æt heortan. || H
Genesis A 1258a en. || Nū mē Sēthes bearn / torn nīewiaþ || and him tō nima
Genesis A 2037b wa sealdon, || þæt hīe his torn mid him / ġe·wrǣcon on wrā
Genesis A 2424a ēoht-fruma || lenġ ne wolde / torn þrōwian, || ac him tō send
Genesis A 2510a || mid cwealm-þrêa / and his torn wrecan. || Þǣre tīde is / n
Genesis A 2532b wit / on wǣr-loĝum || wrecan torn Godes, / swebban synniġ cynn,
Maxims I 181b ·sittan, || þenden him hira torn tō·glīde, / for·ġietan þ
Guthlac A 288b eċ and terĝaþ || and hira torn wrecaþ, / tō·beraþ þeċ bl
Guthlac A 487b rht on·tȳned, || þēah iċ torn druĝe. / Setton mē on ed-wīt
Guthlac B 1056a meahte, || ac hē hāte lēt / torn þoliende || tēaras ġēotan
The Wanderer 112b þ, || nē sċeall nǣfre his torn tō recene / beorn of his brēo
Beowulf 147b miċel; / [XII] wintra tīd || torn ġe·þolode / wine Sċieldinga
Beowulf 833a -nīedum || þolian sċoldon, / torn unlȳtel. || Þæt wæs tāc
Judith 272a | gōde orfeorme, / mid tōðum torn þoliende. || Þā wæs hira
The Paris Psalter 111:9 2a þ, || sōna iersaþ, / tōðum torn þolaþ, || tēonum grymmeta