A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: unforcūþ

Number of occurrences in corpus: 6

Andreas 475a sran. || Iċ wille þē, / eorl unforcūþ, || ānre nū ġīena / bēne bi
Andreas 1263a e. || Bliþ-heort wunode / eorl unforcūþ, || elnes ġe·myndiġ, / þrīs
Vainglory 31a se || wēlhwǣm þynċe / eall unforcūþ. || Biþ þæs ōðer swice, /
Riddles 62 2b forþ-sīðes fram, || frēan un-for·cūþ, / wade under wambe || and mē w
The Menologium 170b / ymbe þrīe-tīene || þeġn un-for·cūþ, / gōdspelles glēaw, || gāst
The Battle of Maldon 51a ðre spell, / þæt hēr stent unforcūþ || eorl mid his weorode, / þe