A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mæġenþrymmes

Number of occurrences in corpus: 9

Christ A 352b worden, / ne þæs miċelan || mæġen-þrymmes nan / þe on rodorum up || rī
Christ B 557b aldend / middan-ġeardes || and mæġen-þrymmes. / ‘Hafaþ nū sē hālĝa ||
The Phoenix 665b cyning / middan-ġeardes || and mæġen-þrymmes, / wuldre be·wunden || on ðǣr
Juliana 154b ealdor / middan-ġeardes || and mæġen-þrymmes, / and him ānum tō || eall be
The Paris Psalter 110:2 3a n, || samod andettan, / hū his mæġen-þrymmes% || miċelliċ standeþ / and hi
The Paris Psalter 144:5 1b el mōd and strang || þīnes mæġen-þrymmes / and þīne hāliġnesse || ho
The Paris Psalter 144:11 3a and mid cnēo-rissum, / þīnes mæġen-þrymmes || mǣre wuldor / riht and rē
The Paris Psalter 150:2 2b aþ hine aefter mōde || his mæġen-þrymmes. / / # / Herġaþ hine on hlēoðr
Solomon and Saturn 3b hwelċ wǣre mōdes || oþþe mæġen-þrymmes, / elnes oþþe ǣhte || oþþe