A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: c

Number of occurrences in corpus: 11

Genesis A 1120a beorn ellen-rōf, / [XXX] and% [C] || þisses līfes, / wintra on
Genesis A 1417b Fōr fāmiġ sċip || [L] and [C] / nihta under rodorum, || siþ
Genesis A 2346a f hūru || wintra hæfde / efne [C], || ġe·teled rīmes. / He þā
The Fates of the Apostles 103a //L// tō·glīdeþ. / Þonne% //C// and% //Y// || cræftes nēosa
Elene 819b æt / cnyssed ċear-wielmum, || //C// drūsende, / þēah hē on medu
Christ B 797a ene || ēċes dēman. / Þonne //C// cwacaþ, || ġe·hīereþ cyn
Riddles 19 7b yne-strang on rāde || rōfne //C// //O// / //F// //O// //Ā// //H/
Juliana 704a -dǣdum. || Ġōmor hweorfeþ / //C// //Y// and //N// . || Cyning b
The Rune Poem 16a -heardum || ofer mīl-paðas. / //C// cēn biþ cwicera ġe·hwǣm
Solomon and Saturn 116b nd //L// L || and sē ierra // C // C / gūðe be·ġyrdaþ || (
Solomon and Saturn 121b and lagu l || and se yrra cen c / guþe begyrdaþ || geap stæf