A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġehīeraþ

Number of occurrences in corpus: 7

Genesis A 939a tan sċealt’. / Hwæt, we nū ġe·hīeraþ || hwǣr ūs hearm-stafas / wr
Andreas 1197a fēondes cræfte: / ‘Nū ġē ġe·hīeraþ || hæleþa ġe·winnan, / sē
Elene 333a ode || and for eorlum spræc: / ‘Ġe·hīeraþ, hyġe-ġlēawe, || hālġe r
The Phoenix 548b amnie, / write woþ-cræfte. || Ġe·hīeraþ wītedōm / Iobes ġieddunga. |
Beowulf 255b d, / mere-līðende, || mīnne% ġe·hīeraþ / ān-fealdne ġe·þōht: || o
The Paris Psalter 65:14 1a erum || wīs tō·dǣlde. / / # / Ġe·hīeraþ mē || and hēr cumaþ; / iċ
The Metres of Boethius: Metre 13 47a weald on·cwiþ; / þonne hīe ġe·hīeraþ || hlēoðrum bræġdan / ōðr