A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġemǣru

Number of occurrences in corpus: 6

The Paris Psalter 104:27 3b eoh-cynnes fela || fluĝon on ġe·mǣru. / / # / Sette him reġnas || rē
The Paris Psalter 147:3 1a hwǣr wǣren. / / # / Hē þīne ġe·mǣru || ġe·miċelode, / þū on ū
The Paris Psalter 58:13 3b nes / and ealra ēac || eorðan ġe·mǣru. / / # / Hīe on ǣfenne || eft ġ
The Paris Psalter 66:6 4b e his eġesan eall || eorðan ġe·mǣru.
The Paris Psalter 73:15 3b þū ġe·worhtest || eorðan ġe·mǣru, / sumor þū and lencten || swe
The Metres of Boethius: Metre 29 9a snāw-ċealdes weġ, / mōnan% ġe·mǣru. || Hwæt, þā mǣran tungol /