A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġewitte

Number of occurrences in corpus: 20

Genesis A 1958a mōde% and dǣdum, / worde and ġe·witte, || wīse þance, / oþ his eald
Andreas 212a tes || sǣne weorðan, / ne on ġe·witte tō wāc, || ġif þū wēl
Andreas 316a as || þurh andsware, / wīs on ġe·witte, || word-hord on·lēac: / ‘Ne
Andreas 470a an || rǣdum snottor, / wīs on ġe·witte, || word-locan on·speonn: / ‘
Andreas 552a | ġiefum weorðodest, / wīsum ġe·witte || and word-cwīdum. / Iċ æt
Andreas 672b nn, / wrōht webbode. || Hē on ġe·witte% on·cnēow / þæt we sōðfæs
Andreas 769a | brand-hāta nīþ / wēoll on ġe·witte, || wyrm blǣdum fāh, / ātor e
Andreas 1265b nter-ċealdan niht. || Nā on ġe·witte blann, / ācol for þȳ eġesan
The Fates of the Apostles 87a || Tīr unbrǣcne / wǣĝon on ġe·witte || wuldres þeġnas. / Nū iċ
Christ C 1199b / Hwæs wēneþ sē || þe mid ġe·witte nille / ġe·munan þā mildan
Maxims I 47b u, || oþ·þæt hine mann on ġe·witte ā·lǣde. / Ne sċeall hine ma
The Order of the World 19a e·sċeafta, / be·wrītan% on ġe·witte || word-hordes cræft, / fæstn
The Descent into Hell 78a mann-þwǣre, / wīs on þīnum ġe·witte || and on þīnum worde snoto
Juliana 144a cwæþ: / ‘On·wend þeċ on ġe·witte || and þā word on·ċierr /
Juliana 597a || and grist-bitode, / wēde on ġe·witte || swā wilde dēor, / grymetad
The Gifts of Men 3a þā gǣst-berend / weġaþ on ġe·witte, || swā hēr weoroda god, / met
The Gifts of Men 13a oþþe mæġen-dǣda, / wīs on ġe·witte || oþþe on word-cwidum, / þ
Beowulf 2703a n self cyning / ġe·wēold his ġe·witte, || wæl-seaxe ġe·bræġd / bi
Beowulf 2882a || fȳr unswīðor / wēoll of ġe·witte. || Werġendra% tō lȳt / þran
Solomon and Saturn 16b / feld-gangende || feoh būtan ġe·witte, / sē þurh þone cantic ne can