A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ǣt

Number of occurrences in corpus: 6

Andreas 1073b æt hīe on ell-þēodĝum || ǣt ġe·worhton, / witode wiste. |
Soul and Body I 125a || Biþ þonne wyrma ġiefel, / ǣt% on eorðan. || Þæt mæġ ǣ
Christ B 604a mæġena ġe·rȳnu. / Hē ūs ǣt ġiefeþ || and ǣhta spēd, /
Soul and Body II 120a || Biþ þonne wyrmes ġiefl, / ǣt on eorðan. || Þæt mæġ ǣ
The Phoenix 401b ld-fēondes æfst, || sē him ǣt ġe·bēad, / bēames blǣde, |
The Seasons for Fasting 85a ān ġe·þrēatie, / þe mōt, ǣt, oþþe wǣt || ǣror þingan,