A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: bēad

Number of occurrences in corpus: 7

Genesis A 2434b e·risnu, || and þǣm rincum bēad / niht-feormunge. || Him þā n
Genesis A 2442b tum hnāh, || and him ġeorne bēad / ræste and ġe·reorda || and
Exodus 352b urga riht, || swā him Moises bēad, / eorla æðelu. || Him wæs ā
Daniel 646b a word-cwide, || ac hē wīde bēad / metodes meahte || ðǣr hē m
Andreas 346b don þæt ēow || sē hālĝa bēad, / þonne iċ ēow mid ġe·fēa
Elene 378b rhþe, || swā him sēo cwēn bēad. / Fundon% þā [D] || forþ-sno
The Paris Psalter 104:9 3b e, / and glēawlīċe || Iacobe bēad, / þæt āwa tō fēore || Isra