A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: engles

Number of occurrences in corpus: 12

Genesis A 29b and ofer-hyġd, || and þæs engles mōd / þe þone unrǣd on·gan
Genesis B 328a || Hīe hira gāl be·swāc, / engles ofer·hyġd, || noldon æl-we
Genesis A 2296b / Hēo þā ǣdre ġe·wāt || engles lārum / hire hlāfordum, || sw
Daniel 725b ǣm eġesan. || Ġe·seah hē engles hand / in sele wrītan || Senne
Daniel 734a rǣdan || rūn-cræftġe menn / engles ǣrend-bēċ, || æðelinga c
Christ B 823b d / æt ǣrestan || þurh þæs engles word. / Biþ nū eornoste || þ
Guthlac A 135a s || weoroda drihten / on þæs engles dōm || ende ġe·reahte. / Fē
Guthlac B 1124b ūht / þæt hit ufancundes || engles wǣre / of sweġel-drēamum, ||
Azarias 58a || beorĝan sċolde / for þæs engles eġe || ǣ-fæstum þrymm. / To
Juliana 244b na, / yfeles andwīs. || Hæfde engles hīew, / glēaw gyrn-stafa || g
Solomon and Saturn 27b a, / hafaþ orda ġe·hwelċ || engles snytru, / þāra þe wile ānra
Solomon and Saturn 246a r || on Godes rīċe / ēadġes engles || and þæs ofer-mōdan; / Ō