A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: fǣringa

Number of occurrences in corpus: 12

The Whale 44b um fremmaþ, || mid þām hē fǣringa, / heoloþ-helme be·þeaht, ||
The Whale 60b afl / ġefylled biþ; || þonne fǣringa / ymbe þā herehuþe || hlemme
Guthlac B 939b fȳsed on forþ-sīþ. || Him fǣringa / ādl inn ġe·wōd. || Hē on
The Phoenix 531a | be·seteþ ūtan, / þæt hit fǣringa || fȳre byrneþ, / for·swele
Juliana 477a blōde spēowdon, / þæt hīe fǣringa || feorh ā·lēton / þurh ǣd
Juliana 484b flite fremede, || þæt hīe fǣringa / ealde% æf·þancan || ed-nī
Beowulf 1414a ng sċēawian, / oþ·þæt hē fǣringa || fierġen-bēamas / ofer hār
Beowulf 1988a lēofa Bēow·ulf, / þā þū fǣringa || feorr ġe·hoĝodest / sæċ
The Paris Psalter 82:10 3a oþþe windes healm, / and swā fǣringa || fȳr wudu byrneþ, / oþþe
The Metres of Boethius: Metre 28 42b / fulles mōnan, || þonne hē fǣringa / wierþ under wolcnum || wlite
The Judgment Day II 10a l wæs ġe·drēfed. / Þā iċ fǣringa, || forht and unrōt, / þās un
The Judgment Day II 119a elme be·weorðod. / Wē bēoþ fǣringa || him be·foran brōhte, / ǣ