A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: grǣdġe

Number of occurrences in corpus: 7

Genesis B 793a þū nū þā sweartan helle / grǣdġe and ġīfre. || Nū þū hīe
Exodus 162b opon% here-fuĝolas, || hilde grǣdġe, / dēawiġ-feðere || ofer dryh
Christ and Satan 32a s || in þone neowolan grund, / grǣdġe% and ġīfre. || God ana wāt /
Christ and Satan 191a s ġungran swā%, / ġīfre and grǣdġe, || þā hīe% God be·drāf / i
Andreas 155a man. || Feorh ne be·murndon, / grǣdġe gūþ-rincas, || hū þæs g
Soul and Body I 74a || swearte wihta, / ġīfre and grǣdġe. || Ne sint þīne ǣhta ā·w
Soul and Body II 69a || swearte wihte, / ġīfre and grǣdġe. || Ne sindon þīne ġe·ahþ