A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hwȳ

Number of occurrences in corpus: 22

Genesis B 282b stōl, / hearran on heofone. || Hwȳ sċeall iċ aefter his hyldu
Resignation 100a n laĝu þenċe, / nāt min || / hwȳ iċ ġe·byċġe || bāt on s
The Metres of Boethius: Metre 10 18b elp. / Ēalā, ofer·mōdan, || hwȳ ēow ā liste / mid ēowrum sw
The Metres of Boethius: Metre 10 21a ġeoc || simle under·lūtan? / Hwȳ ġē ymb þæt unnyte || ealn
The Metres of Boethius: Metre 15 9b iċ þēah ġe·hyċġan || hwȳ him on hyġe þorfte / ā þȳ
The Metres of Boethius: Metre 16 20a þæt eall || āĝan mōte, / hwȳ biþ his anweald || āuhte þ
The Metres of Boethius: Metre 17 16a ·sċōp || ǣġhwelcne mann. / Hwȳ ġē þonne ǣfre || ofer ō
The Metres of Boethius: Metre 17 19a ðelne || nǣniġne% metaþ? / Hwȳ ġē ēow for æðelum || up
The Metres of Boethius: Metre 19 10a ġeardum || wlitiġe ġimmas. / Hwȳ ġē nū ne settan || on sume
The Metres of Boethius: Metre 27 1a Metres of Boethius: Metre 27 / / Hwȳ ġē ǣfre sċylen || unryht-
The Metres of Boethius: Metre 27 4b sǣ, / weċġaþ for winde? || Hwȳ oð·wīte ġē / wyrde ēowre
The Metres of Boethius: Metre 27 6a þæt hēo ġe·weald nafaþ? / Hwȳ ġe· þæs dēaðes || þe
The Metres of Boethius: Metre 28 46a wāfian || ǣlċes steorran, / hwȳ hīe ne sċīnen || sċīrum
The Metres of Boethius: Metre 28 60b þæs / oþþe ōðres eft, || hwȳ þæt is mæġe / weorðan of w
The Metres of Boethius: Metre 4 33a | þurh þīnra meahta spēd. / Hwȳ þū, ēċe god, || ǣfre wol
The Metres of Boethius: Metre 4 40a ira fōtum; || fīrum uncūþ / hwȳ sēo wyrd swā wō || wendan
The Judgment Day II 66a ē, || lā earme ġe·þanc, / hwȳ latast þū swā lange , ||
The Judgment Day II 67a þe lāce ne cȳþst%, / oþþe hwȳ swīĝast þū, || synniĝu t
The Judgment Day II 78b lled, / flǣsċ, mid synnum? || Hwȳ ne feormast þū / mid tēara
The Judgment Day II 80a tēara ġīet || torne synne? / Hwȳ ne bidst þū þe || beðunga
The Judgment Day II 181a t || stiċelum þæs gǣlsan. / Hwȳ ne forhtast þū || firene e
The Judgment Day II 215a || brēġed and swenċed, / for hwȳ fyrnġende% flǣsċ || on þ