A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: langne

Number of occurrences in corpus: 9

Genesis A 68b sende / lāþ-wendne here || on langne sīþ, / ġōmre gāstas; || w
Genesis B 554a iċ of þȳs sīðe cume / ofer langne weġ, || þæt ġīet ne lǣs
Genesis B 690a yrd || ġe·faren hæfde / ofer langne weġ. || Lēode hoĝode / on þ
Exodus 53a || ġif hīe metod lēte, / on langne lust || lēofes sīðes. / Fier
Daniel 68b n, / and ġe·lǣdon ēac || on langne sīþ / Israela cynn, || on ēa
The Fates of the Apostles 92b lāde, || þonne iċ sċeall langne hām, / eard-wīc uncūþ, || a
Guthlac B 1180b nre, / ðǣre lēofostan, || on langne weġ / tō þām fǣġeran ġe
The Phoenix 440b ēofliċ on lāste, || tuĝon langne sīþ / on hearmra hand, || ð
The Phoenix 555a || ġe·wīte hēan þonan / on langne sīþ, || lame be·tolden, / ġ