A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sǣne

Number of occurrences in corpus: 9

Andreas 204b woldest / þæs sīþ-fætes || sǣne weorðan. / Nis þæt unēaðe
Andreas 211b ht þū þæs sīþ-fætes || sǣne weorðan, / ne on ġe·witte t
The Fates of the Apostles 34a s his brōðor læt, / sīðes sǣne, || ac þurh sweordes bīte / mi
The Fates of the Apostles 75b ǣron þā twēġen || tohtan sǣne, / lind-ġe·lāces, || land Per
Elene 220b ne wolde / þæs sīþ-fates || sǣne weorðan, / ne þæs will-ġief
Widsith 67b ges tō lēane. || Næs þæt sǣne cyning. / Mid Francum iċ wæs
Guthlac A 343b āmon / slǣpa sluman || oþþe sǣne mōd. / Swā sċeall ōretta ||
Riddles 33 5b hēo hete-grimm, || hilde tō sǣne, / biter beadu-weorca; || bord-w
The Judgment Day I 88b synnum. || Ne sċeall sē tō sǣne bēon / ne þissa lārna tō l