A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: stīðe

Number of occurrences in corpus: 9

Genesis A 2079b don stiġ-witum. || Him þæt stīðe ġeald / fædera Lōthes. || Fl
Genesis A 2497a dan. || Hæfde ġiest-mæġen / stīðe strenġu, || stiernde swīðe
The Order of the World 45a ðrum; || sċoldon eall beran / stīðe stefn-byrd, || swā him sē s
The Seafarer 104b rreþ; / sē ġe·staðolode || stīðe grundas, / eorðan sċēatas ||
The Paris Psalter 143:14 3b ċe, / standaþ% on staðole || stīðe wiþ ġuĝuþe. / / # / Wǣron hi
The Paris Psalter 147:6 4b niġ% ne mæġ / him standan || stīðe mōde. / / # / Hē his word sende
The Paris Psalter 54:16 4b blīðe mē / mīne stefne || stīðe ġe·hīere. / / # / Ā% þū sim
The Paris Psalter 70:17 2a es earmes || eall ā·seċġe / stīðe strengþe || þisse cnēo-ris
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 16a tre, || stunaþ hēo wǣrce. / Stīðe hēo hātte, || wiþ·stunaþ