A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tōweorpan

Number of occurrences in corpus: 7

Christ and Satan 391a þurh his wuldres cræft / eall tō·weorpan. || Nū þēs eġesa cōm, / dyn
Juliana 650a læs hit fǣr-blǣdum / windas tō·weorpan. || Weal sċeall þȳ trumra / s
The Paris Psalter 105:19 1a adan sǣ. / / # / Þā hīe wolde tō·weorpan || wuldres ealdor, / ðǣr hira
The Paris Psalter 105:26 1a ġe·tǣċan. / / # / Noldon hīe tō·weorpan || wrāðe þēode, / swā him
The Paris Psalter 118:127 1b e / þīn ǣ-be·bod || āhwǣr tō·weorpan. / / # / For·þon iċ þīn be·b
The Paris Psalter 61:4 2a re || ealle þōhton / wrāðe tō·weorpan, || wīde urnon / þurstiġe mū
The Paris Psalter 76:7 2b / nele þis ēċe god || ǣfre tō·weorpan / ne ūs witnian || for his wē