A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tunge

Number of occurrences in corpus: 9

Soul and Body II 108a heolfres þurstġe. / Biþ sēo tunge tō·toĝen || on tȳn healfe
Riddles 80 8b ġes on ende; || heard is min tunge. / Oft iċ wōð-boran || word-l
The Paris Psalter 118:172 2a e || selfa lǣran. / / # / Hwæt, tunge min || tela fore·sæġde, / h
The Paris Psalter 136:5 1a æt þearfe; / æt·fēole min tunge || fæste gōmum, / ġif iċ of
The Paris Psalter 70:22 1a lf līesdest. / / # / Swelċe min tunge || tīdum mǣrde / þīn sōþf
Solomon and Saturn 71b ē is dēafra duru, || dumbra tunge, / sċyldiġra sċield, || sċie
The Judgment Day II 67b swīĝast þū, || synniĝu tunge, / nū þū for·ġiefnesse hæf
The Judgment Day II 138a rmes ġe·þōhte / oþþe sēo tunge || tō tēonan ġe·clipode / o
Psalm 50 114a heofon-rīċes weard; / þonne tunge min || trēowfæst blissaþ / f