A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wīġe

Number of occurrences in corpus: 21

Elene 48a na ġe·ġearwod / wǣpnum tō wīġe, || þēah hīe weorod lǣsse /
Elene 150a | (hild wæs ġe·sċēaden), / wīġe ġe·weorðod. || Cōm þā w
Elene 743b wiþ wrāðum. || Hē āh æt wīġe spēd, / siĝor æt sæċċe ||
Elene 750a || unoferswīðed / wǣpen æt wīġe. || Be þām sē witĝa sang, /
Elene 757a ned || and sē hwæt-ēadiġ, / wīġe weorðod, || sē þæt wiċġ
Christ B 564b e meahtan% wiðer-brōĝan || wīġe spōwan, / wǣpna wierpum, || s
Vainglory 65b ldres wynn-land. || Þæt him wīġe for·stōd / fæder frumsċeaft
The Gifts of Men 61b / Sum mæġ wǣpen-þræce, || wīġe tō nytte, / mōd-cræftiġ smi
The Gifts of Men 107b , / sumum on wlite, || sumum on wīġe, / sumum hē sileþ manna || mil
Beowulf 1084b eohtan, / ne þā wēa-lāfe || wīġe for·þringan / þēodnes þeġ
Beowulf 1337b wanode and wierde. || Hē æt wīġe ġe·crang / ealdres sċyldiġ
Beowulf 1656a ōfte || ealdre ġe·dīeġde / wīġe under wætere, || weorc ġe·
Beowulf 1770b old under wolcnum || and hīe wīġe be·lēac / maniĝum mǣġþa |
Beowulf 2629a is mǣġes lāf / ġe·wāc æt wīġe; || þæt% sē wyrm on·fand, /
The Metres of Boethius: Metre 1 22b meahte þā sēo wēa-lāf || wīġe for·standan / Gotan mid gūðe
Psalm 50 9b ryhtnes þēowa || Dāuid æt wīġe / sōþ siġe-cempa, || searo-c
The Battle of Maldon 10a niht nolde / wācian æt þām% wīġe%, || þā hē tō wǣpnum fēng
The Battle of Maldon 128b sa ġe·hwelċ || hoĝode tō wīġe / þe on Denum wolde || dōm ġ
The Battle of Maldon 193a īemdon, / ac wendon fram þām wīġe || and þone wudu sōhton, / fl
The Battle of Maldon 235a || ōðerne bielde / wiĝan tō wīġe, || þā hwīle þe hē wǣpen
The Battle of Maldon 252a s || hām sīðie, / wende fram wīġe, || ac mē sċeall wǣpen nima