A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wīd

Number of occurrences in corpus: 7

Genesis A 1307b fær ġe·wyrc || fīftiġes wīd, / þrītiġes hēah || and% þr
Christ and Satan 20b ū ēac, ā·wierĝda, || hū wīd and sīd / hell-hēoðu drēori
Guthlac A 296a | cūðe him sōþ ġe·nōh: / ‘Wīd% is þēs wēsten, || wræc-se
Juliana 9a dra || Wæs his rīċe brād, / wīd and weorðliċ || ofer wer-þ
Beowulf 2473a u || Swēona and Ġēata / ofer wīd% wæter, || wrōht ġe·mǣne,
The Paris Psalter 103:24 1b el sǣ || and on ġe·mǣrum wīd, / ðǣr is unrīm on || ealra c
The Paris Psalter 118:136 3a won, || hū ȳða ġe·lāc, / wīd gang wætera, || wundrum gang