A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wlitiĝan

Number of occurrences in corpus: 9

Christ A 21a as, || ōðrum for·wierneþ% / wlitiĝan will-sīðes, || ġif his weo
Guthlac B 1117b wundrum tō wuldre || on þā wlitiĝan ġe·sċeaft / tō ēad-welan,
Riddles 34 7a st ne biþ; / lǣteþ hēo þā wlitiĝan, || wyrtum fæste, / stille stan
The Phoenix 439a sse, || ān-for·lēton / þone wlitiĝan wang || and wuldres setl, / lē
The Phoenix 666b uldre be·wunden || on ðǣre wlitiĝan byriġ. / Hafaþ ūs ā·līefe
Judith 137a || ġe·sêon meahten / ðǣre wlitiĝan byriġ || weallas blīcan, / Be
Judith 255a ēo beorhte mæġeþ / on þǣm wlitiĝan træfe || wǣron æt·samne, /
The Metres of Boethius: Metre 28 6b þæt ne wundrie || ymb þās wlitiĝan tungol, / hū hīe sume habbaþ
The Metres of Boethius: Metre 29 38b þū nā wēnan || þæt þā wlitiĝan tungol / þæs þēowdōmes ||