A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wyrċe

Number of occurrences in corpus: 8

Soul and Body II 13a e hund wintra, || / būtan ǣr wyrċe || ēċe drihten, / æl-mehtiġ
Juliana 541b ū furður mē || fracuþu ne wyrċe, / ed-wīt for eorlum, || þonne
Beowulf 1387b e·bīdan / weorolde līfes; || wyrċe sē þe mōte / dōmes ǣr dēa
The Paris Psalter 125:3 5b / þæt þū wunder mid ūs || wyrċe mǣre, / and we bealde on þǣm
The Paris Psalter 142:10 3b ē, hū iċ þīnne willan || wyrċe and fremme, / for·þon þū mi
The Paris Psalter 83:10 1a send mǣla. / / # / Iċ mē þæs wyrċe || and wēl ċēose, / þæt i
The Paris Psalter 88:27 1b / / # / Iċ tō wīdan fēore || wyrċe siþþan / þīn hēah-setl ||
The Metres of Boethius: Metre 7 31b on / þisse weorolde wlite, || wyrċe him siþþan / his mōdes hūs,