A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: āh

Number of occurrences in corpus: 16

Genesis A 2272b as drēoĝan? || Þeċ Sarre āh’. / Hēo him ǣdre || andswarode:
Andreas 23b teres drinc / tō brūcanne, || āh hīe blōd and fell, / fīra fl
Andreas 232a || ne wæs him blēaþ hyġe, / āh hē wæs ān-rǣd || ellen-we
Andreas 518b s ēst / lungre ġe·lettan: || āh him līfes ġe·weald, / sē þ
Andreas 569b e wēox / word and wīsdōm, || āh hē þāra wundra ā, / dōm-ā
Andreas 3b n swā nīewan ġe·fēan, || āh him naman mīnne / on ferhþ-lo
Dream of the Rood 107b ē þonne wile dēman, || sē āh dōmes ġe·weald, / ānra ġe
Elene 743b / wrāþ wiþ wrāðum. || Hē āh æt wīġe spēd, / siĝor æt
The Fortunes of Men 30b ēodiġra, / frecne foldan; || āh hē feormendra / lȳt libbendra
The Judgment Day I 119a f biþ ġe·staðolod, / welan āh on wuldre || sē nū wēl þe
Azarias 85b hlūttraþ. || Nǣfre hlisan āh / metod þon māran || þonne h
The Gifts of Men 27b hē ġe·dǣleþ, || sē þe āh dōmes ġe·weald, / missenlī
The Gifts of Men 50a dum mæġ || hearpan grētan, / āh hē glēo-bēames || ġearu-b
The Seafarer 27b e·līefeþ lȳt, || sē þe āh līfes wynn / ġe·biden on bur
Beowulf 1727b , / eard and eorlsċipe; || hē āh ealra ġe·weald. / Hwīlum hē
The Battle of Maldon 175a n weorolde ġe·bād. / Nū iċ āh, milde metod, || mǣste þearf