A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġecynde

Number of occurrences in corpus: 14

Daniel 3b yningdōm habban, || swā him ġe·cynde wæs, / siþþan þurh metodes
Maxims I 58a ·sīðum healdaþ / cēne menn ġe·cynde rīċe. || Cyning biþ an-wea
The Riming Poem 48b elum on ġe·mynde; || mōdes ġe·cynde / grēteþ ungrynde || grorn ef
Riddles 73 4a mē grame wurdon, / of ðǣre ġe·cynde || þe iċ ǣr cwic be·hēol
The Phoenix 356b yning æl-mehtiġ, || hū his ġe·cynde biþ, / wīfhādes þe weres; |
Beowulf 2197b / on þǣm lēodsċipe || land ġe·cynde, / eard, ēðel-riht, || ōðrum
Beowulf 2696b æft and cēnþe, || swā him ġe·cynde wæs. / Ne hēdde hē þæs haf
The Metres of Boethius: Metre 1 6a ar-mǣlum wēox. / Hæfdon him ġe·cynde || cyningas twēġen, / Rǣd·g
The Metres of Boethius: Metre 11 14b de%, / sīn-gāllīċe || sibbe ġe·cynde, / þā þā hē wolde, || þæt
The Metres of Boethius: Metre 13 17b orold-wuniendra || winþ wiþ ġe·cynde. / Þēah nū on lande || lēon
The Metres of Boethius: Metre 13 55b t / wīdu on willan, || went on ġe·cynde. / Swā dēþ ēac sēo sunne, |
The Metres of Boethius: Metre 13 63b ǣr hire yfemest biþ || eard ġe·cynde. / Swā swā ǣlċ ġe·sċeaft
The Metres of Boethius: Metre 20 33b um. / Hit is unġeliċ || ūrum ġe·cynde; / ūs is ūtan cymen || eall þ
The Metres of Boethius: Metre 20 76a stmas brengaþ; / þā sint on ġe·cynde || ċealda bā twā, / wæter w