A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġehīereþ

Number of occurrences in corpus: 7

Christ B 797b man. / Þonne //C// cwacaþ, || ġe·hīereþ cyning mæðlan, / rodera rihte
The Judgment Day I 107b odes oþþe yfles: || ġeorne ġe·hīereþ / heofon-cyninga hīehst || hæ
The Paris Psalter 144:19 5b aþ; / hē hira bēne || bealde ġe·hīereþ / and hīe hrǣdlīċe ġe·dē
The Paris Psalter 54:18 1a mæġene sierwaþ. / / # / Þæt% ġe·hīereþ god || and hīe ġe·hīeneþ
The Paris Psalter 58:8 1a eord and sċearp%. / / # / Þonne ġe·hīereþ hwelċ, || hwæt hira hyġe s
The Paris Psalter 68:35 2a earfendan || þrīste drihten / ġe·hīereþ holdlīċe; || nille hē ġe
The Judgment Day II 70b tum, / heofon-rīċes weard, || ġe·hīereþ mid lustum? / Ac sē dæġ cyme