A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ūres

Number of occurrences in corpus: 10

Genesis B 360a || āĝan ne mōston, / rōmian ūres rīċes. || Næfþ hē þēah
The Paris Psalter 108:14 3b mynd cume / and on ansīene || ūres dryhtnes; / ne ā·dīlgode wes
The Paris Psalter 133:2 3a for-tūnum || Crīstes hūses / ūres þæs hālĝan godes || held
The Paris Psalter 89:19 2a ss ofer || blīðan dryhtnes, / ūres þæs godan godes || ġeorne
The Paris Psalter 94:6 2b ēow bīeġaþ / on ansīene || ūres dryhtnes, / and him wēpan fore
The Metres of Boethius: Metre 20 258a enum || ēaĝum mōten / mōdes ūres, || þurh þīnra mæġEna sp
The Metres of Boethius: Metre 20 261b god, / ġe þā ēaĝan hāl || ūres mōdes, / þæt we hīe on þe
Metrical Psalm 94:6 2b cnēow bigeaþ / on ansine || ūres dryhtnes / and him wēpan fore
The Seasons for Fasting 104b healden / ǣr þǣm ǣ-riste || ūres dryhtnes, / þæt nū lengten-t
The Seasons for Fasting 180b n wunaþ / ǣr þǣm ǣreste || ūres dryhtnes / efen fēowertiġ da