A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ūsse

Number of occurrences in corpus: 15

The Fates of the Apostles 116a | tō gode cleopiġan, / sendan ūsse bēne || on þā beorhtan ġe
Elene 425b am / on fyrn-daĝum || fæderas ūsse. / Þæt wæs þrēaliċ ġe·þ
Elene 20b n / tō feorh-leġe || fæderas ūsse / þurh wrāþ ġe·witt, || ġ
Christ A 261a and him on hæft nimeþ / ofer ūsse nīeda lust. || For·þon we,
Christ A 370b ben. / Āra nū ambihtum || and ūsse iermþa ġe·þenċ, / hū we%
Christ B 755a earn || heonan up stīġe / mid ūsse līċ-haman, || libbende god.
Christ C 1328a || glēawlīċe þurh·sēon / ūsse hreðer-cofan || heortan ēa
Guthlac A 750b līfe, / þāra þe ieldran || ūsse ġe·munde, / oþþe we selfe%
Guthlac B 973b an, / efene þæs īlcan || þe ūsse ieldran fyrn / frecne on·fēng
The Descent into Hell 91b ] / []on murnende || mǣġ-burh ūsse, / oþ·þæt [] || siġe-drihte
The Descent into Hell 95a an mōdġe þe / ā·ġeaf fram ūsse ġuĝuþe. || Wē þurh ġīf
Azarias 18a ēac þon wamm dydon / ieldran ūsse, || on ofer-hyġdum / þīn be·
The Phoenix 414a hēo nearwe be·swāc / ieldran ūsse || on ǣr-daĝum / þurh fǣcne
The Phoenix 438a ā þā fore-genġan, / ieldran ūsse, || ān-for·lēton / þone wlit
The Metres of Boethius: Metre 21 35a for·weorðan sċylen / sāwla ūsse, || ac hē hīe selfa wile / lē