A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: beġeat

Number of occurrences in corpus: 18

Genesis A 1479b de flēoĝan, || ac hēo land be·ġeat, / grēne bearwas; || nolde glad
Genesis A 2569b wunode, || ðǣr hīe strang be·ġeat / wīte, þæs hēo wordum || w
Elene 713b -mehtiġ, || þæt sēo cwēn be·ġeat / willan on weorolde. || Wæs s
Elene 809b ā·mæt || and on ġe·mynd be·ġeat, / torht on·tynde, || tīdum ġ
The Wife's Lament 32b . || Ful oft mec hēr wrāðe be·ġeat / fram-sīþ frēan. || Frīend
The Wife's Lament 41b s || þe mec on þissum līfe be·ġeat. / Ā sċyle ġung mann || wesan
The Seafarer 6b ġe·wealc, || ðǣr mec oft be·ġeat / nearu niht-wacu || æt nacan
Beowulf 1068b aforum, || þā hīe sē fǣr be·ġeat, / hæleþ Healf·Dena, || Hnæf
Beowulf 1146b ċe ferhþ-frecan || Finn eft be·ġeat / sweord-bealu slīðen || æt
Beowulf 2230b eapen / || þā hine sē fǣr% be·ġeat. / Sinċ-fæt; || ðǣr wæs swe
Beowulf 2872b or·wurpe, || þā hine wīġ be·ġeat. / Nealles folc-cyning || fyrd-
The Paris Psalter 106:38 3b yfeles, || þe hīe siþþan be·ġeat. / / # / Siþþan hīe for·hoġod
The Paris Psalter 117:13 2b fēoll, || ac iċ mē frōfre be·ġeat, / þā mē drihten on·fēng, |
The Paris Psalter 118:28 2b l ā·slēp, || þā mē sorh be·ġeat / for langunga; || lǣt mē nū
The Paris Psalter 118:111 2a ·swīcan. / / # / Iċ mē ēowde be·ġeat, || æðele hæbbe / þīne ġe
The Paris Psalter 77:54 2b d hāliġre, || þā his hand be·ġeat. / / # / And hē maniġe for him |
The Judgment Day II 62a ac ġe·lēaffullum / his hǣle be·ġeat || and help recene, / and inn%
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 16b isċop, || sē þe þās bōc be·ġeat / þe þū on þīnum heandum n