A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: burnan

Number of occurrences in corpus: 10

Riddles 22 18a rōhte hwæðere / beornas ofer burnan || and hira blancan mid / fram
The Descent into Hell 132a n Iūdēum, / wit unc on ðǣre burnan || baðodon æt·gædere. / Ofe
The Phoenix 107a um hine / be·baðaþ on þām burnan || ǣr þæs bēacnes cyme, / s
Beowulf 2546b an of beorĝe. || Wæs ðǣre burnan wielm / heaðu-fȳrum hāt; ||
The Paris Psalter 106:34 3b ere / on ūt-gange || æðelost burnan. / / # / Þǣr hē hungrium || hā
The Paris Psalter 135:17 1b Hē of stān-clife || stearce burnan / lēodum lǣde || on lēofne
The Paris Psalter 147:7 2b st; / blāweþ beorhtlīċe, || burnan flōweþ / and tō wætere || w
The Paris Psalter 77:17 2b im of stāne lēt, || strange burnan. / / # / Of þǣmwæter cōmon ||
The Metres of Boethius: Metre 8 28b er bēam-sċēade, || druncon burnan wæter, / ċealde wiellan. || N
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 28a relne cylle / brōhte tō þȳs burnan, || bēte hine ġeorne, / þȳ l