A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: cynna

Number of occurrences in corpus: 14

Genesis A 1297a lōde || folc ā·cwellan / and cynna ġe·hwelċ || cucra wuhta, /
Genesis A 1311b fæsl wesan / cwic-libbendra || cynna ġe·hwelċes / on þæt wudu-f
Genesis A 2433b ēode / cuman% cūðlīċe, || cynna ġe·munde / riht and ġe·risn
Soul and Body I 84b e þēah þū wǣre || wyrma% cynna / þæt grimmeste, || ðǣr sw
Riddles 41 2b / þæt is mōdor || maniġra cynna, / þæs sēlestan, || þæs swe
Riddles 55 2b on, / on flett beran || fēower cynna, / wrǣtliċ wudu-trēow || and
Riddles 84 8b isliċ biþ || mæġen þāra cynna, / fyrn forþ-ġe·sċeaft; || f
Beowulf 98a fum, || līf ēac ġe·sċōp / cynna ġe·hwelcum || þāra þe cw
Beowulf 613b rþ, / cwēn Hrōð·gāres, || cynna ġe·myndiġ, / grētte gold-hr
Judith 323a fe || lāðost wǣron / cwicra cynna. || Þā sēo cnēo-riss eall,
The Paris Psalter 105:24 4a ·hlēat || and helpe fand / of cynna ġe·hwǣm || and on cnēo-ri
The Metres of Boethius: Metre 31 5b / and mǣġ-wlitas || maniġra cynna% / cūþ and uncūþ. || Crēopa
The Menologium 93a ard || maniġra hāda / cwicera cynna, || cyninge lof seċġaþ / mani
The Gloria I 20b est on foldan || swīðe fela cynna / and tō·syndrodost hīe || s