A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dēopan

Number of occurrences in corpus: 9

Genesis B 305a hine on helle wearp, / on þā dēopan dala, || ðǣr hē tō dēofl
Genesis B 421a nt ā·worpene hider / on þās dēopan dalu. || Nu hīe drihtne sint
Christ and Satan 30b e·dūfan sċulon || in þone dēopan wielm / niðer under% næssas |
Dream of the Rood 75a liċ wyrd! / bedealf ūs man on dēopan sēaðe. || hwæðre mē ðǣ
Elene 146a be·mīðan, / be·diernan þā dēopan meahte.’ || þā wurdon hī
Guthlac B 991a ĝan || þone blēatan drinc, / dēopan dēað-wēġes, || ac him dur
The Judgment Day I 59a , || brandas lācaþ / on þām dēopan dæġe, || dyneþ up-heofon. /
The Paris Psalter 65:5 2a wætera þrȳðe, / þæt þās dēopan sǣ || drīġe weorðaþ, / and
The Seasons for Fasting 117a frēode ġe·winnan / and þā dēopan || dryhtnes ġe·rȳnu, / þā