A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hāteþ

Number of occurrences in corpus: 13

Christ and Satan 600a dōm-dæġe || drihten selfa. / Hāteþ hēah-englas% || hlūdre stef
Andreas 1505a de, || nū þē eall-mehtiġ / hāteþ, heofona cyning, || þæt þū
Elene 317a || þe man seraphin / be naman hāteþ. || Hē sċeall neorxna-wang / a
Christ C 1024a aþ || þēoda ġe·hwelċe, / hāteþ ā·rīsan || reord-berende / o
Christ C 1227a pende || sċierede weorðaþ, / hāteþ him ġe·wītan || on þon wi
Christ C 1341a re || and him friþ bēodeþ, / hāteþ hīe ġe·sunde || and ġe·s
Christ C 1374b e stǣleþ / lāðum wordum, || hāteþ hira līfes riht / andweard īe
Riddles 40 38b . / Hīerre iċ eom heofone, || hāteþ mec hēah-cyning / his dēaĝol
Riddles 6 5b onne mec min frēa || feohtan hāteþ. / Hwīlum iċ maniġra || mōd
Juliana 333b nd / þeġnas of þīestrum, || hāteþ þræce rǣran, / ġif we ġe·
The Gifts of Men 60a a, || þonne him gumena weard / hāteþ him tō mǣrþum || māðum r
The Metres of Boethius: Metre 8 51b neþ, / þæt man helle fȳr || hāteþ wīde, / for·þǣm hit simle b
Solomon and Saturn 166a ttendum || helle tō·middes. / Hāteþ þonne hēah-cyning || helle