A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: heofonrīċe

Number of occurrences in corpus: 26

Genesis B 358a þe we ǣr cūðon, / hēan on heofon-rīċe, || þe mē min hearra on·lā
Genesis B 362b otme, / helle ðǣre hātan, || heofon-rīċe be·numen; / hafaþ hit ġe·me
Genesis B 388a yfele ġe·wurðan / ymb þæt heofon-rīċe, || ðǣr iċ āhte mīnra han
Genesis B 404a hit nū manna bearnum, / þæt heofon-rīċe, nū we hit habban ne mōton,
Genesis B 423a þone welan āĝan / þe we on heofon-rīċe || habban sċoldon, / rīċe mi
Genesis B 426b yġe hrēoweþ, || þæt hīe heofon-rīċe / āĝan tō ealdre. || Ġif hi
Genesis B 521b n hearra þās helpe% || of% heofon-rīċe.” / Ādam maðelode || ðǣr hē
Genesis B 609a wīde || wlītan meahte / ofer heofon-rīċe. || Þā sē for·hātena spr
Genesis B 642a || Ac hē þēoda ġe·hwǣm / heofon-rīċe for·ġeaf, || hāliġ drihte
Genesis B 732a hīe lenġ ne maĝon / healdan heofon-rīċe, || ac hīe tō helle sċulon /
Genesis B 739a mōd || maniġ for·lēton / on heofon-rīċe || hēah-ġe·timbru, / gōdlic
Genesis B 741b ­·þon wit him noldon || on heofon-rīċe / hnīĝan mid heafdum || hāl
Genesis B 748b and mid heandum his || eft on heofon-rīċe / rihte rodor-stōlas || and þ
Genesis B 752b : / ġe þæt hæleþa bearn || heofon-rīċe% sċulon / lēode for·lǣtan ||
Genesis B 794b / heonane ġe·hīeran. || Nis heofon-rīċe / ġe·līċ þǣm līeġe, ||
Christ and Satan 215b e land, / hyhtlicra% hām || in heofon-rīċe, / Crīste ġe·cwēmra. || Ūta
Christ and Satan 561b wolde / hāliġne gāst || tō heofon-rīċe. / A·stāh up on heofonum || en
Christ and Satan 678a oht, || lēan būtan ende, / on heofon-rīċe, || hālġe drēamas’. / Þā
Elene 183a undearnunga: / ‘Ġif þū on heofon-rīċe || habban wille / eard mid engl
Christ C 1245a ĝum tō wynne, / þæt hīe on heofon-rīċe || hlūtre% drēamas / ēadġe
Christ C 1259b ; / biþ him hell be·locen, || heofon-rīċe ā·ġiefen. / Swā sċeall ġe
Christ C 1638b þ / hāliġra ġe·hwǣm || on heofon-rīċe. / Þæt is sē ēðel || þe n
The Paris Psalter 134:6 2a e wolde, || worhte drihten / on heofon-rīċe || and hēr on eorðan, / on s
The Paris Psalter 72:20 1b æġ mē wiðer·habban || on heofon-rīċe? / Hwæt wolde iċ fram þē ||
The Judgment Day II 253a on || and þonne% mōt / habban heofon-rīċe%; || þæt is hyhta mǣst. / Þǣ
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 8a sċipes || wēl-sprynge is / on heofon-rīċe, || þæt is hāliġ gǣst. / Þ