A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hlūtor

Number of occurrences in corpus: 11

Daniel 364b ! / Heofonas and englas, || and hlūtor wæter, / þā þe ofer% rodoru
The Order of the World 52a tōle || þe him frēa sette, / hlūtor heofones weard, || healdaþ
Azarias 75b , / heofonas and englas || and hlūtor wæter, / and eall mæġen || e
Azarias 135b anne herġen. || Ful oft þū hlūtor lǣtest / wæter wynlicu || tō
The Phoenix 183a ġeþ, || weder biþ fǣġer, / hlūtor heofones ġimm || hāliġ sċ
The Paris Psalter 113:16 2a hīe ċēolan habban, / ne him hlūtor gāst || on hracan eardaþ. / /
The Paris Psalter 71:7 3b / oþ·þæt biþ ā·hafen || hlūtor mōna. / / # / Hē þonne wealde
The Paris Psalter 72:17 1b # / Is mīnre heortan hyġe || hlūtor and clǣne, / wǣron mīne ǣdr
The Metres of Boethius: Metre 5 13b / of clife hārum || cōl and hlūtor, / and ġe·reclīċe || rihte f
The Lord's Prayer III 12a unge || eorðan rīċes, / swā hlūtor is || on heofon-wuldre, / wynnu
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 20a t rǣdliċ þinġ, / ġif swā hlūtor wæter, || hlūd and undēop,