A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: læt

Number of occurrences in corpus: 11

Andreas 397a wæþ || hæleþa sċieppend: / ‘Læt nū ġe·ferĝan || flotan ū
Andreas 957a | þū þæt sār ā·ber; / ne læt þe ā·hweorfan || hǣðenra
The Fates of the Apostles 33b d-welan. || Næs his brōðor læt, / sīðes sǣne, || ac þurh sw
Maxims I 1b ġe mec frōdum wordum. || Ne læt þīnne ferhþ on·hǣlne, / d
The Judgment Day I 89a ne bēon / ne þissa lārna tō læt, || sē þe him wile libban mi
Resignation 52b a / aefter dōĝrum dyde, || ne læt þū mec nǣfre dēoful sē·
The Lord's Prayer I 9a alan, || sōþfæst metod. / Ne læt ūsiċ costunga || cnyssan t
Juliana 573b indan. || Næs sē fēond tō læt, / sē hine ġe·lǣrde || þæt
Juliana 712b mǣnan. || Wæs ān tīd tō læt / þæt iċ yfel-dǣda || ǣr
Beowulf 1488a e mōste. / And þū Un·ferþ% læt || ealde lāfe, / wrǣtliċ wǣ
Beowulf 1529b s ān-rǣd, || nealles elnes læt, / mǣrþa ġe·myndiġ || mǣġ