A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lȳtel

Number of occurrences in corpus: 20

Daniel 681b Persum / ealdor-dōmes || ymb% lȳtel fæc, / lēt Babilone || blǣd
Soul and Body I 97a nne ne biþ nan nā tō þæs lȳtel liþ || on lime ā·weaxen, /
Elene 272a ā hit siþþan ġe·lamp / ymb lȳtel fæc || þæt þæt lēod-mæ
Elene 383a u. || Hēo tō salore eft / ymb lȳtel fæc || laðode wǣron, / ċeas
Christ C 1424a t for weorolde ġe·þolode. / Lȳtel þūhte iċ lēoda bearnum, |
Soul and Body II 90a nne ne biþ nǣniġ tō þæs lȳtel liþ || on lime ġe·weaxen, /
Guthlac A 214b im sēo ġe·līefed || þurh lȳtel fæc. / Stōd sēo dīegle stō
Riddles 58 7b hefiġne steort, || hēafod lȳtel, / tungan lange , || tōþ nǣni
Riddles 72 1a # Riddles 72 / / Iċ wæs lȳtel [] || / fō[] || / []te ġeaf |
Beowulf 1748a an gāstes; / þynceþ him tō lȳtel || þæt hē lange hēold, / ġ
Beowulf 2240a ēnde þæs īlcan, / þæt hē lȳtel fæc || lang-ġe·streona / br
The Metres of Boethius: Metre 10 9b for þæt ōðer || uniġmet lȳtel; / þēah hēo unwīsum || wīd-
The Metres of Boethius: Metre 10 55a hlīsa ān? / Sē is ēac% tō lȳtel || swelcra lārēowa, / for·þ
The Judgment Day II 219b ; / ðǣr lēohtes ne lēoht || lȳtel spearca / earmum ǣniġ, || ne
The Metrical Epilogue to the Pastoral Care 6b lifden under lyfte. || Is hit lȳtel twēo / þæt þæs wætersċip
Metrical Charm 12: Against a Wen 11a al-swā weter on anbre. / Swā lȳtel þū ġe·wurþe || al-swā l
Metrical Charm 4: For a Sudden Stitch 6a þ || ġe·nesan mōte. / Ūt, lȳtel spere, || ġif hēr inne sīe
Metrical Charm 4: For a Sudden Stitch 12a || forane tō·ġēanes. / Ūt, lȳtel spere, || ġif hit hēr inne
Metrical Charm 4: For a Sudden Stitch 13b e. / Sæt smiþ, || slōh seax lȳtel%, / īserna, || wundrum% swīðe.
Metrical Charm 4: For a Sudden Stitch 15a na, || wundrum% swīðe. / Ūt, lȳtel spere, || ġif hēr inne sīe