A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: nille

Number of occurrences in corpus: 11

Christ and Satan 146b ǣm ānum || þe hē āĝan% nille; / þā iċ mōt tō hæftum ||
Christ C 1199b eþ sē || þe mid ġe·witte nille / ġe·munan þā mildan || met
Christ C 1573b te, || sē þe nū his fēore nille / hǣlu strīenan || þenden h
Guthlac B 1259b yrn mid unc / lange lǣstan, || nille iċ lǣtan þē / ǣfre unrōtn
Juliana 133b an wille, / be mē libbendre || nille iċ lyġe fremman. / Nǣfre iċ
Beowulf 679b on iċ hine swurde || swebban nille, / ealdre be·nēotan, || þēah
The Paris Psalter 68:35 2b / ġe·hīereþ holdlīċe; || nille hē ġe·hæfte ēac / on hira
The Paris Psalter 74:8 2a æt || þonne on·ċierreþ, / nille hē þā dærstan him || dōn
The Metres of Boethius: Metre 25 67b e ġīet, || þæt hē winnan nille / wiþ þǣm an-wealde || ǣnġ
The Metres of Boethius: Metre 27 14a hunta, || abīþ on wāðe; / nille hē ǣniġ swæþ || ǣfre fo
The Battle of Maldon 246b e·hāte, || þæt iċ heonan nille / flēon fōtes trym, || ac wil