A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: oncwæþ

Number of occurrences in corpus: 26

Genesis A 865b unu gangan. || Him þā selfa on·cwæþ, / hēan hleoðrode || hræġles
Genesis A 1036a e hweorfan’. / Him þā selfa on·cwæþ || siĝora drihten: / ‘Ne þe
Genesis A 2347a teled rīmes. / He þā metode on·cwæþ || missarum frōd: / “Lifġe
Genesis A 2642b inċes% brytta || þurh slǣp on·cwæþ: / ’Hwæt, þū ǣfre, || engl
Genesis A 2654b t metod, || þurh þæt swefn on·cwæþ: / ‘A·ġief Abrahame || idese
Genesis A 2911b s sprǣċe || and þǣm engle on·cwæþ. / Him þā ofstum tō || ufan o
Daniel 211b ǣm ġungum, || and ġēocre on·cwæþ, / þæt hīe ġeġnunga || ġie
Andreas 270b im þā Andreas || ēaþ-mōd on·cwæþ: / ‘Wolde iċ þē biddan%, ||
Andreas 396a e·bysgod.’ / Him of helman% on·cwæþ || hæleþa sċieppend: / ‘L
Andreas 442b ton bord-stæðu, || brim oft on·cwæþ, / ȳþ ōðerre. || Hwīlum up
Andreas 555a nytru.’ / Him þā of ċēole on·cwæþ || cyninga wuldor, / fræġn fr
Andreas 1346b yrn-sċaða || and his fæder on·cwæþ: / ‘Ne maĝan we him lungre ||
Andreas 1429a līf-cearu.’ / Him þā stefn on·cwæþ, || stīþ-hyċġendum, / wuldor
Elene 135b ne maðelode || and him ierre on·cwæþ: / ‘Iċ ēow tō sōðe || se
Elene 231a ēnde him traĝe hnāgre. / Him on·cwæþ hræðe || cāseres mæġ: /
Elene 244b a ġēocend.’ || Hire Iudas on·cwæþ / stīþ-hyċġende: || ‘Iċ
Elene 496b þā glēaw-hyġdiġ || Iudas on·cwæþ, / hæleþ hilde-dēor, || (him
Elene 728b sċipe. || Hē hire þrīste% on·cwæþ: / ‘Þæt is ġe·dafenliċ ||
Guthlac B 1023a e·settan?’ / Him þā sīþ on·cwæþ, || sōna ne meahte / oroþ up
Juliana 209b þæt æðele mōd || unforht on·cwæþ: / ‘Ne on·drǣde iċ mē || d
Juliana 282b earcne weġ.’ || Hire stefn on·cwæþ / wlitiġ of wolcnum, || word h
Juliana 315b þanca.’ || im sēo hālġe on·cwæþ / þurh gæstes ġiefe, || Iuli
Juliana 350b angen.’ || Hyre sē% fēond on·cwæþ, / wreċċa wǣrlēas, || wordum
Juliana 460b dum.’ || Hire þæt dēoful on·cwæþ: / ‘Nū iċ þæt ġe·hīere
The Seafarer 23b bēoton, || ðǣr him stearn on·cwæþ / īsiġ-feðra; || full oft þ
The Battle of Maldon 245b beorĝe; || hē þām beorne on·cwæþ: / ‘Iċ þæt ġe·hāte, ||