A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sūsle

Number of occurrences in corpus: 10

Genesis A 42b ste, / sīn-nihte be·seald, || sūsle ġe·innod, / ġeond·fōlen f
Christ and Satan 52b as, / swearte% and synfulle, || sūsle be·ġnornende%: / ‘Þū ūs
Christ and Satan 33b . / Satan selfa rann% || and on sūsle ġe·fēoll, / earm ǣĝlǣċa%
Christ and Satan 44b þæt þurh sīnne% cræft || sūsle ā·mǣte. / Þā% hē ġe·mun
Andreas 1379b m. / Þǣr þū siþþan ā, || sūsle ġe·bunden, / on wræc wunne,
Elene 333b fæst, / ealre synne fruma, || sūsle% ġe·bunden. / Ġif þīn willa
Juliana 142b r. / Hēt hīe þā swingan, || sūsle þrēaĝan, / wītum wǣġan ||
Judith 114a and ðǣr ġe·niðerod wæs, / sūsle ġe·sǣled || siþþan ǣfre
The Judgment Day II 154b fsteþ, / hū hē synfullum || sūsle ġe·fremme%; / nē sē wrecend
The Judgment Day II 190b runde, / þe wæs on grimmum || sūsle on helle. / Þǣr sint tō sor