A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: tīde

Number of occurrences in corpus: 13

Genesis A 1283b lde / on ðǣre tō-weardan% || tīde ā·cwellan / þe þā nēalǣh
Genesis A 2510b nd his torn wrecan. || Þǣre tīde is / nēah ġe·þrungen. || Ġ
Daniel 582a ġe·cwæþ, / and ymbe seofan tīde || sǣde on·fenge. / Swā þī
Andreas 113a sum lēod-hete. / Is tō ðǣre tīde || tæl-met hwīle / efene mid
Andreas 1407b rihten hǣlend, || on dæġes tīde / mid Iūdēum || ġōmor wurde
Christ A 82a wēnan þurfon / tō·weard on tīde. || Huru trēow on þē / weorð
Guthlac A 551b d / on līċ-haman || lēofran tīde. / Ġeorne hīe on·ġēaton ||
Judith 286b ġe·tācnod || þæt ðǣre tīde is / mid niþþum nēah ġe·þ
The Metres of Boethius: Metre 26 4b t ġe·sǣlde ġō || on sume tīde / þæt Aulīxes || under hæfd
The Metres of Boethius: Metre 26 12a ūþ wæs wīde / þæt on þā tīde || Troia% ġe·winn / wearþ un
The Metres of Boethius: Metre 26 43a Cūþ is wīde / þæt on þā tīde || þēoda ǣġhwelċ / hæfdon
The Metres of Boethius: Metre 9 15b ġe·hīerde || þæt on sume tīde / Troia burh || ofer·toĝen h
The Menologium 63a blisse’. / Ne maĝon we þā tīde || be ġe·tale healdan / dæġ