A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ācwæþ

Number of occurrences in corpus: 17

Genesis B 639a bēames ofett, / and þæt word ā·cwæþ || wuldres ealdor, / þæt þæ
Genesis A 1110b weorold-rīċe. || Þā word ā·cwæþ / ord mann-cynnes: || ‘Mē ē
Daniel 282b wamma lēas, || and þā word ā·cwæþ: / ‘Metod æl-wihta, hwæt! ||
Elene 633b dor-ġiefum || and þæt word ā·cwæþ / tō þām bisċope, || beald
Christ A 316b an on·wrah || and þæt word ā·cwæþ: / ‘Iċ þē mæġ seċġan ||
Christ B 474a aefter ġeaf, / and þæt word ā·cwæþ || wealdend engla, / ġe·fȳse
Christ B 714b wer-þēoda || and þæt word ā·cwæþ: / ‘Cūþ þæt ġe·weorðeþ
Guthlac B 1347b -þearfende || and þæt word ā·cwæþ: / ‘Ellen biþ sēlost || þā
Azarias 4b on weorcum || and þās word ā·cwæþ: / ‘Metod æl-wihta, || þū e
Juliana 45a all for·seah, / and þæt word ā·cwæþ || on wera meniġu: / ‘Iċ%
Juliana 143b tum wǣġan || and þæt word ā·cwæþ: / ‘On·wend þeċ on ġe·wit
Juliana 631b ta nēosan || and þæt word ā·cwæþ: / ‘Wā mē for·worhtum. || N
Juliana 640b tō wuldre || and þæt word ā·cwæþ%: / ‘Ġe·munaþ wiĝena wynn |
Beowulf 654b ġe·weald || and þæt word ā·cwæþ: / ‘Nǣfre iċ ǣngum menn ||
Judith 82b ld-būendra || and þæt word ā·cwæþ: / ‘Iċ þē, frymþa god || a
Judith 151b alles ġeat || and þæt word ā·cwæþ / tō þǣm siġe-folce: || ‘
Judith 283a hræġl samod, / and þæt word ā·cwæþ || tō þǣm wīġendum / þe