A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ġehyġdum

Number of occurrences in corpus: 10

Daniel 49b hē sēċan on·gann || sefan ġe·hyġdum / hū hē Israelum || īeðost
Daniel 731b hton þā swīðe || in sefan ġe·hyġdum, / hwæt sēo hand write || hāl
Elene 785a | þone mǣran dæġ, / heortan ġe·hyġdum, || on þām sēo hālġe rōd
Christ B 747a Swā we menn sċulon / heortan ġe·hyġdum || hlīepum stiellan / of mæġ
Guthlac A 473b sealde him snytru || on sefan ġe·hyġdum, / mæġenfæste ġe·mynd. || H
Guthlac A 807a || sāwle frætwaþ / hālĝum ġe·hyġdum, || heofon-cininges be·bod / fr
The Phoenix 459a nd ġe·bedu sēċeþ / clǣnum ġe·hyġdum || and his cnēo bīġeþ / æ
Juliana 652a n || storma sċūrum, / leahtra ġe·hyġdum. || Ġe mid lufan sibbe, / lēoh
Precepts 92b ēo lēof-wende, || lēoht on ġe·hyġdum / ber brēost-cofan. || Swā þ
The Paris Psalter 87:11 1b ēostrum ne mæġ || þances ġe·hyġdum / ǣniġ wīslicu || wunder on