A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: bēġen

Number of occurrences in corpus: 21

Genesis A 976a orn. || Hie þā drihtne lāc / bēġen brōhton. || Breĝu engla be
Genesis A 1587b ġe·fremede; || gōde wǣron bēġen, / Sēm and Iāfeþ. || Þā of
Andreas 1016b nd clypton. || Crīste wǣron bēġen / lēofe on mōde. || Hīe lēo
Andreas 1027a m wordum || wuldres þeġnas, / bēġen þā ġe·brōðor, || tō ġ
Maxims I 174b þæt hē brōðor āhte, || bēġen hīe ānes mannes, / eorles% ea
Maxims I 176a ldon eofor on·ġinnan / oþþe bēġen beran; || biþ þæt slīþ-h
Riddles 43 12b , / þonne hīe fram bearme || bēġen hweorfaþ / ānre maĝan || ell
Riddles 88 10b [] || / and min% brōðor; || bēġen wǣron hearde. / Eard wæs þȳ
Riddles 88 28b de, / swā wit ðǣre beadwe || bēġen ne on·þungon. / Nū% mec uns
Juliana 64b e-þrymman || Hǣðne wǣron% bēġen / synnum sēoce, || swēor and
Beowulf 536b and ġe·bēotedon || (wǣron bēġen þā ġīet / on ġuĝuþ-fēor
Beowulf 769b lu-sċierwen. || Ierre wǣron bēġen, / rēðe ren-weardas. || Reċed
Beowulf 2707a len wræc, / and hīe hine þā bēġen || ā·broten hæfdon, / sib-æ
Judith 207b l-ġīfre fuĝol. || Wisson% bēġen / þæt him þā þēod-guman |
The Paris Psalter 132:1 2b e, / þætte brōðor on ān || bēġen hyċġen, / ðǣr hīe ǣnne s
The Battle of Brunanburh 57b Swelċe þā ġe·brōðor || bēġen ætsamne, / cyning and æðelin
The Battle of Maldon 182a owon || hǣðne sċealcas / and bēġen þā beornas || þe him biġ
The Battle of Maldon 183b Ælf·nōþ and Wulf·mǣr || bēġen lāĝon, / þā on·efen hira f
The Battle of Maldon 191b , / and his brōðru mid him || bēġen ærndon%, / God·wine and God·
The Battle of Maldon 291a h-ġiefan / þæt hīe sċoldon bēġen || on burh rīdan, / hāle tō
The Battle of Maldon 305a and Ēadwold || ealle hwīle, / bēġen þā ġe·brōðru, || beorna