A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: becōmon

Number of occurrences in corpus: 8

Genesis A 1652a on rūmre land, / oþþæt hīe be·cōmon || corðrum miċelum, / folc f
Andreas 666a ē wæs twelfta self. / Þā we be·cōmon || tō þām cyne-stōle, / ð
Christ C 1113a ter || bū-tū æt·samne / ūt be·cōmon || fore ēaĝna ġe·sihþ, / r
Judith 134a en-þrīste, / oþ·þæt hīe% be·cōmon, || collen-ferhþe, / ēad-hrē
The Paris Psalter 106:6 3b þæt hīe cūðlīċe || inn be·cōmon / tō hira ċeastre || eardung-
The Paris Psalter 68:9 2b d mē hlēor-sċame || hearde be·cōmon, / and iċ fremde wearþ || fæd
The Battle of Brunanburh 70b n hider / Engle and Seaxe || up be·cōmon, / ofer brād brimu || Britene s
The Battle of Maldon 58b rr hider / on ūrne eard || inn be·cōmon. / Ne sċule ġē swā sōfte ||