A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: beheald

Number of occurrences in corpus: 8

The Paris Psalter 141:6 1a || drihten, ǣġhwǣr.’ / / # / Be·heald mīne sāwle, || hæleþa wea
The Paris Psalter 54:1 3a seoh ǣfre || sārġes bēne; / be·heald mē holdlīċe || and ġe·h
The Paris Psalter 58:5 1a || ǣġhwǣr æt þearfe. / / # / Be·heald holdlīċe, || hū þū hræ
The Paris Psalter 60:1 2a god, || hræðe mīne bēne, / be·heald mīne ġe·bedd || holde mōd
The Paris Psalter 68:19 1a e || and mē help freme. / / # / Be·heald mīne sāwle || and hīe hrǣ
The Paris Psalter 69:1 2a rihten god, || dēore fultum; / be·heald, drihten, mē || and mē hræ
The Paris Psalter 79:1 2b d rǣdest, || þū nū recene be·heald, / þū þē Ioseph swā sċēap
The Paris Psalter 85:5 2b āĝen ġe·bedd || and ēac be·heald, / hū iċ stefne tō þē || st