A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: eċġ

Number of occurrences in corpus: 19

Exodus 408b þ ġe·tēag / ealde lāfe, || (eċġ grymetode), / þæt hē him lī
Andreas 1132b sōhte. || Sċeolde% sweordes eċġ, / sċearp and sċūr-heard, ||
Christ C 1140b on tū, || swelċe hit seaxes eċġ / sċearp þurh·wōde. || Sċ
The Fortunes of Men 48a ndas þeċċan. / Sumum mēċes eċġ || on medu-bence / ierrum ealu-
Maxims I 202a ð-bord, || gār on sċeafte, / eċġ on swurde || and ord spere, / h
Riddles 26 6a d mec siþþan / snāþ seaxses eċġ%, || sindrum be·grunden; / fingr
Riddles 3 42a ymeþ || sċēo wiþ ōðrum, / eċġ wiþ eċġe; || earpan ġe·s
Beowulf 1106a nd wǣre, / þonne hit sweordes eċġ || sēðan sċolde. / Ād% wæs
Beowulf 1459a foran || eald-ġe·strēona; / eċġ wæs īren, || ātₑr-tānum
Beowulf 1524b ealdre sċeþþan, || ac sēo eċġ ġe·swāc / þēodne æt þear
Beowulf 1575b re and ān-rǣd. || Næs sēo eċġ fracuþ / hilde-rinċe, || ac h
Beowulf 1763a biþ / þæt þeċ ādl oþþe eċġ || eafoþes ġe·twǣfeþ, / o
Beowulf 2506b æðeling on elne; || ne wæs eċġ bana, / ac him hilde-grāp || h
Beowulf 2508b bræc. || Nū sċeall billes eċġ, / hand and heard sweord, || ymb
Beowulf 2577b / inċġe-lāfe, || þæt sēo eċġ ġe·wāc / brūn on bāne, ||
Beowulf 2772b r / ansīen ǣniġ, || ac hine eċġ for·nam. / Þā iċ on hlǣwe
Beowulf 2778a tost. || Bill ǣr ġe·sċōd / eċġ wæs īren || eald-hlāfordes
Maxims II 16b e. / Ellen sċeall on eorle, || eċġ sċeall wiþ helme / hilde ġe
The Battle of Maldon 60a ġangan; / ūs sċeall ord and eċġ || ǣr ġe·sēman, / grimm gū