A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hlūtre

Number of occurrences in corpus: 12

Andreas 1063b him þā be healfe, || hæfde hlūtre lufan, / ēċe% up-ġe·mynd ||
Christ A 293b htan lāc / tō heofon-hāme || hlūtre mōde / siþþan sende. || For
Christ C 1012b ast, / hālġe here-fēðan, || hlūtre blīcaþ, / ēadiġ engla ġe·
Christ C 1149a || On þā selfan tīd / heofon hlūtre on·ġeat || hwā hine hēal
Christ C 1245b æt hīe on heofon-rīċe || hlūtre% drēamas / ēadġe mid englum |
Guthlac A 106b iġ of heofonum, || sē þæt hlūtre mōd / on þæs gæstes god ||
Azarias 79a , || libbende god, / hādre and hlūtre || and heofondreame / wæstm we
Azarias 151b hīerde, / swelċe hāliġra || hlūtre sāwle, / and, ēċe god, || ē
The Paris Psalter 104:3 2b elċe; / heorte hyġe-clǣne || hlūtre blissaþ% / þǣmþe sōðlīċ
The Paris Psalter 68:14 4a iltsa þīnra / ġe·hīere mē hlūtre || hǣlu þīne. / / # / A·līes
The Metres of Boethius: Metre 21 39b f·sēon / heofones lēohtes || hlūtre beorhtu, / þonne wile hē seċ
The Metres of Boethius: Metre 29 2b -dryhtnes% / hēane an-weald || hlūtre mōde / on·ġietan ġeorne%, |