A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hord

Number of occurrences in corpus: 35

Genesis A 1608b bearnum, || oþþæt brēosta hord, / gāst ellor-fūs || gangan s
Homiletic Fragment I 6b ah / hafaþ on his heortan, || hord unclǣne. / Biþ þonne þæs w
Elene 653a ȳðe, || cyning æl-mehtiġ, / hord under hrūsan || þæt ġe·h
Christ C 1047a ard || manna dǣde. / Ne maĝon hord weras%, || heortan ġe·þōh
Christ C 1055a ē mǣra dæġ / hreðer-locena hord, || heortan ġe·þōhtas, / eal
Christ C 1072a ġe·hātne, / beraþ brēosta hord || fore bearn godes, / fēores
Maxims I 67b eall hēafod on·wyrċan, || hord on strēonum bīdan, / ġief-st
Maxims I 204b and ā þæs hēanan hyġe || hord unġinnost.
Riddles 31 21b ire on healse, || þonne hēo hord waraþ, / bær, bēaĝum deall,
Riddles 53 11a || Oft hīe ān yste% strudon / hord æt·gædere; || hrǣd wæs a
Riddles 93 28a || hæbbe ānne fōt. / Nū min hord waraþ || hȳðende fēond, / s
Beowulf 912a ·fōn, || folc ġe·healdan, / hord and hleo-burh, || hæleþa r
Beowulf 2212b , / sē þe on hēanum% hofe || hord be·witode, / stān-beorh stēa
Beowulf 2276a . || Hē ġe·sēċan sċeall / hord% on% hrūsan%, || ðǣr hē h
Beowulf 2283b hālford sīnne. || Þā wæs hord rāsod, / on·boren bēaĝa hor
Beowulf 2284a ord rāsod, / on·boren bēaĝa hord, || bēne ġe·tiġðod / fēa-s
Beowulf 2319b lēode / hatode and hīende; || hord eft ġe·sċēat, / dryht-sele
Beowulf 2369b ðǣr him Hyġd ġe·bēad || hord and rīċe / bēaĝas and breĝ
Beowulf 2422a ētan sċolde, / sēċan sāwle hord, || sundor ġe·dǣlan / līf wi
Beowulf 2509b hand and heard sweord, || ymb hord wīĝan.’ / Bēow·ulf maðel
Beowulf 2744a ċe. || Nū þū lungre ġang / hord sċēawian || under hārne st
Beowulf 2773b iċ on hlǣwe ġe·fræġn || hord rēafian, / eald enta ġe·weor
Beowulf 2799a strīenan. / Nū iċ on mādma hord || mīne% be·bohte / frōde fe
Beowulf 2955b meahte, / heaðu-līðendum || hord for·standan, / bearn and brȳd
Beowulf 3004b ġe·hēold / wiþ hettendum || hord and rīċe / aefter hæleþa hr
Beowulf 3011b dĝan, || ac ðǣr is mādma hord, / gold unrīme || grymme ġe·
Beowulf 3056b de / hē is manna ġe·hield || hord openian, / efene swā hwelcum m
Beowulf 3084b old on hēah-ġe·sċeap. || Hord is ġe·sċēawod, / grymme ġe
Beowulf 3126b þā on hlytme || hwā þæt hord strude, / siþþan orwearde ||
The Battle of Brunanburh 10a ġe·hwone || land ealgoden, / hord and hāmas. || Hettend crungo
Psalm 50 28a htne ġe·bæd, / and his synna hord || selfa on·tȳnde, / gyltas
Psalm 50 71a c þon dierne / þīnre snotora hord || selfa on·tȳndes. / Þū m
Psalm 50 151b ġe·bētte || bealu-nīða hord / mid ēað-mēde || inn-ġe·
Psalm 50 155a , God mehtiġ, / þæt we synna hord || simle ofer·winnan / and ūs
The Metrical Preface to the Pastoral Care 7b sefan snytru, || searu-þanca hord. / For·þǣm hē mann-cynnes ||