A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: lārēow

Number of occurrences in corpus: 12

Genesis A 2484a hēr || ealdor-dēma, / lēodum lārēow?’ || Þā iċ on Lōthe ġe·fr
Andreas 404a || æt lides stefnan / lēofne lārēow || and him land curon: / ‘Hwi
Andreas 1321b land and lēode, || swā dyde lārēow þīn. / Cyne-þrymm ā·hōf,
Andreas 1466a || fæder manncynnes, / līfes lārēow, || hēt his līċ-haman / hāle
Andreas 40a ġn || lēoda weorode / lēofne lārēow || tō lides stefnan, / mæċġ
Guthlac B 1004b ne wiste, / þone lēofostan || lārēow ġe·corenne, / and þā inn ē
Riddles 67 10a eþ cy[] || wearþ || / lēoda lārēow. || For·þon nū lange mæġ /
Juliana 409b , / līċes lustas. || Iċ bēo lārēow ġeorn / þæt hē mān-þēawu
The Metres of Boethius: Metre 30 3b t, / Firġilīes || frēond and lārēow, / þǣm mǣran sċope || māġi
The Menologium 135b / frōd and fæstrǣd || folca lārēow, / Zebedes eafora. || And þæs
The Gloria I 12b beald ġe·blētsod, || bōca lārēow, / hēah hyġe-frōfor% || and h
The Seasons for Fasting 2b folc / þurh Moysen, || mǣrne lārēow, / on·lieht and ġe·lǣred, ||