A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: nīehstan

Number of occurrences in corpus: 15

Genesis A 1400a æt is mǣru wyrd. / Þǣm æt nīehstan || wæs nan tō ġe·dāle, / n
Homiletic Fragment I 27a e þenċaþ, / þonne hīe æt nīehstan || nearwe be·swīcaþ, / hafa
The Riming Poem 78a oþ þā bān || ān, / and æt nīehstan nan || nefne sē nīeda tān /
Guthlac A 445a nes || dōm wīsode / tō þām nīehstan || nīed-ġe·dāle. / Hwæðer
Guthlac B 1018a nes || ādle gangum / on þisse nīehstan || niht bisigode, / sār-bennum
Guthlac B 1168b e·dāles, || þæt þū þā nīehstan sċealt / on weorold-līfe || w
Beowulf 1203b Ġēata, / nefa Swertinges, || nīehstan sīðe, / siþþan hē under se
Beowulf 2511a elode, || bēot-wordum spræc / nīehstan sīðe: || Iċ ġe·nēðde f
Judith 73a d-hatan, || lǣddon tō bedde / nīehstan sīðe. || Þā wæs nerġend
The Paris Psalter 121:8 2a iċ bidde nū, / and mīne þā nīehstan || nemne swelċe, / þæt we si
The Paris Psalter 138:3 2b e / þā ǣrestan, || ēac þā nīehstan; / þū mē% ġe·hīewodest ||
The Paris Psalter 72:13 5a || hāliġ gange / and iċ þā nīehstan on·ġiete || nīede siþþan
The Paris Psalter 87:18 1b ā·fierdest || frīend þā nīehstan / and mīne cūðe ēac || cwic
Solomon and Saturn 126a ielp brecaþ. / Þonne hine æt nīehstan || nearwe stilleþ / //G// G s
The Seasons for Fasting 152a ēðel sēċaþ. / Nū wæs æt nīehstan || þæt ūs nerġend Crīst,